Nieuw Antropoceens Peil

Nieuw Antropoceens Peil (NAP) is een Land-art installatie van Marc van Vliet, geïnspireerd op het boek Requiem for a Species van Clive Hamilton waarin klimaatverandering wordt onderzocht. Het wordt warmer. De zeespiegel stijgt. In tijd uitgedrukt zijn de kinderen van onze kinderen de nieuwe vluchtelingen. Sinds het lezen van dit boek kan Marc het niet meer laten om in steden en landschappen zich te realiseren hoe hoog het water komt te staan. Hoe stromen mensen zich gaan verplaatsen. Hier is een behoefte ontstaan om dit te visualiseren, het fysiek te maken, en de verschillende zienswijzen te belichten. Terschelling is Nederland in het klein. Strand, duinen, bos, bebouwing, polder en een dijk.Langs deze doorsnede wordt een lijn geplaatst van 160 palen waarbij de verwachte waterhoogte in de 22e eeuw is gevisualiseerd. Een lijn die over het hele eiland zichtbaar is en die doorkruist wordt met fietspaden en wegen. In Nieuw Antropoceens Peil (NAP) worden kunst, natuur en wetenschap aan elkaar verbonden, waarbij de verwachte waterhoogte in de 22e eeuw is gevisualiseerd.

Een project in samenwerking met de Waddenacademie, ISISA en Oerol.

Mogelijk gemaakt door 14 perceel eigenaren Terschelling, Rijkswaterstaat, Staatsbosbeheer, gemeente Terschelling en het Wetterskip. Dank aan; Hans Kouprie, FACTO GEO Landmeetkunde, Anneke Hofman, Pitisi Hatcher, Steven Schreuder, Martine Bakker, Tjitse Hofman, Kasper Peters, Anneke Claus, Marin de Boer, Wendy Moonen, Trip/Hek, vd Oetelaar Metaal, Volken de Vlas, Pier Vellinga.