Glimp 2.0

Na een aantal jaar is Glimp hernomen.

Rondom de pendule is een bank geplaatst. Uit de bol van de pendule komt een nevel, dit houdt de membraan nat. De wind beweegt de pendule.

In de cirkel is een membraan aangebracht waar op een film water ligt. Deze wordt in trilling gebracht door de muziek van het hoofdpodium. Geluid wordt beeldend gemaakt. Dit is een experiment in ontwikkeling en wordt vervolgd.

Sluit Menu
Google translate »