Getijdenwijzer

Getijdenwijzer ‘Passantenhaven’ Terschelling

De loopbrug kantelt op de kant van de havenkade. Het geheel is uitgevoerd in staal en heeft een houten binnenafwerking en een houten leuning. Het drijvende gedeelte is omsloten uitgevoerd in geconserveerd staal en vormt als geheel een soort ’boot’. Dit alles ondersteund door een drijver onder de constructie om het drijfvermogen te verhogen. Om het hemelwater af te voeren zal er een eenvoudige pomp gemonteerd worden.

Het looppad is uitgevoerd met hout en bevat antislip richels. De waterstand brengt de wijzer aan landzijde omhoog of omlaag. De mast op de landzijde bevat namen van geulen en/of plaatsnamen die bereikbaar zijn bij een bepaalde waterstand. De wijzer geeft dit aan. Namen zijn aanpasbaar aan de actuele stand van de geulen.

De mast in het water is een waterstanden peilstok. Per 10 cm onder en boven NAP. Als men de constructie inloopt, en vlakbij de mast ter hoogte van het water staat, ziet men de geschiedenis van Terschelling beschreven langs een tijdschaal. Per 100 jaar, voor en na Chr. de ontstaansgeschiedenis, en grote gebeurtenissen op Terschelling, zoals stormen en bouwwerken….

Social steps,

‘Een ontmoeting tussen land en water’

De kom van de passanten haven is een plaats waar ‘zeerotten’ en ‘landrotten’ samen komen. Passanten die met hun boot Terschelling aandoen komen hier aan wal. Toeristen die met de veerboot aankomen, komen met een fiets veelal langs de haven.

Waar voorheen de passanten haven een gesloten karakter had, komt er nu een gebied die toegankelijk wordt voor iedereen en krijgt het een open en uitnodigend karakter.

Door het plaatsen van de Getijdenwijzer, vraagt de kade een bijpassende opwaardering. Deze is gevonden in een variant op een publieke amphitheater, uitkijkend op de Getijdenwijzer en de achterliggende Jachthaven.

Het hele ontwerp is erop gericht om de natuur van Terschelling, het materiaal wat gebruikt wordt in de bestaande zeeweringen, en een openbare publieke functie, met elkaar te verbinden.

Een gebied waar men kan verpozen, picknicken, rusten, en ontmoeten. En het ervaren van de Getijdenwijzer

Start realisatie eind Augustus 2017. Plaatsing en afronding van het project is Juni 2018.

Initiator; Tjebbe van Weeren,

Opdrachtgever; Passantenhaven Terschelling,

Ontwerp Getijdewijzer, ontwerp kade; Marc van Vliet

 • Steelwork                                    Van den Oetelaar Metaal
 • Conservation, woodwork             Multiship Holland
 • Wood                                           Havenhout
 • Earthwork                                    Trip-Hek
 • Quai blocks                                  Struyk Verwo Infra
 • Lighting/installation                     Seijsener
 • Aluminium                                    Jetze de Beer Metaalbewerking
 • Transport                                      De Vlas Transport
 • Structural calculations                  Adviesburo Constructies van der Laan and Mammoet Global Engineering
 • Terschelling History                      ’t Behouden Huys
 • Design                                           Marc van Vliet
 • Initiator                                          Tjebbe van Weeren
 • Client                                             Passantenhaven Terschelling

Subsidisers and sponsors:

Iepen Mienskipfûns
Passantenhaven Terschelling Foundation
Municipality Terschelling
Beheer Wakend Oog Foundation
Rabobank Coöperatiefonds
Rederij Doeksen
Dirk Mentz Fonds
Nautical club Het Wakend Oog
WestCord Hotels
IPCO