Proportie

Een landschap project van 20 hectare. Dit wordt ingepast in de bestaande bedrijfsvoering van een biologisch veeteelt bedrijf. Om op verschillende tijden, van verscheidene delen het gras te oogsten,   ontstaat er een kleur verschil in het landschap. Dit wordt twee maanden volgens een strak patroon uitgevoerd. In het land ligt een dijk uit 1600, dit vormt het centrum van de installatie en creëert een hoogte van 2 meter boven het maaiveld, vanwaaruit de installatie te overzien is.De spiraal wordt geaccentueerd met 144 hooi/stro balen. Het pad hierlangs wordt wekelijks aan beide zijde gemaaid. Het pad is vanaf de verharde weg toegankelijk en leidt naar het centrum van de installatie. Een rustpunt in een uitgestrekt Gronings landschap.Voor de meeste mensen is het begrip ’ de Gulden snede’  (1: 1,618) wel bekend. Wat het precies inhoudt is echter niet zo vanzelfsprekend. Doormiddel van deze installatie wordt ’de Gulden snede’ en de Fibonacci reeks helder gemaakt. En verbinding tussen kunst, wetenschap en natuur.De rij  begint met 0 en 1 en vervolgens is elk volgende element van de rij steeds de som van de twee voorgaande elementen. De eerste elementen van de rij zijn dan als volgt: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144…Het project beslaat een oppervlakte van 533,94 m x 330 m en is de grafische vertaling van de Fibonacci reeks en vrij toegankelijk vanaf de Kerkweg in Finsterwolde.In april 2017 is het 10 jaar geleden dat boer en galeriehouder Albert Waalkens overleed. Aanleiding om de betekenis van deze markante Groninger in herinnering te roepen, de boer die in die roerige jaren zestig boegbeeld en katalysator was voor de bloei van het kunstleven in Groningen en Nederland.Met de manifestatie ‘Rondom Waalkens’ op Zaterdag 17 Juni, doen OCU en Stichting Bewogenaarde de jaren zestig herleven met eigentijdse kunst in en rondom de voormalige koestal en galerie: spectaculaire Land Art, de documentaire ‘Kunst in de Stal’, exposities, theater, een schoolproject, eten, drinken en muziek. De exposities en de Land Art zijn verder van 18 juni t/m 10 september te bezichtigen op zaterdag en zondag.

 Marten van Holten heeft een documentaire gemaakt van de drie Land-art projecten:

Drone films van verschillende stadia in het project ‘Proportie’;

22-04

20-05

01-06

14-06