Glimp

Op een hoge duin staat een ‘Kaap’, een object dat is ginspireerd op de verschillende bakens langs de waddenzee. Hierin zal de zon vanuit vier windrichtingen een fenomeen laten zien. De toeschouwer zal zich in het centrum bevinden van een groter geheel. In tijd en in ruimte, anderen ontmoeten.

Glimp is een zon installatie. Een eerste schets voor een groter landschapsproject, waar de zon een hoofdrol in speelt. In de komende jaren zal dit landschapsproject verder uit gewerkt worden.

Glimp is tijdens Oerol festival-Terschelling, 2014, te zien geweest bij Kaap Hoorn.

Omschrijving installatie

De installatie veroorzaakt, met moderne technische middelen, een licht fenomeen op een ontmoeting plek in de natuur. Door middel van ‘zon-tracking’ systemen (Heliostaten) draaien spiegels die de zon volgen. In het westen, noorden, zuiden en oosten  staan deze spiegels opgesteld,op afstand van de ‘ontmoetingplaats’. Dit licht veroorzaakt een licht effect in het centrum. Het visualiseren van dit ‘fenomeen’ zal door een pendule met een verneveling zichtbaar worden.

Het project beslaat het helder maken van een natuur fenomeen, de bewustwording van het onderdeel zijn van een grotere geheel. De dagelijkse ontmoeting van mensen op een bijzondere plaats, met een bijzondere gebeurtenis. Het waarnemen van een ’Glimp’

De ervaring van Terschelling leert dat men er voor om fietst. Per dag zijn er 800 bezoekers geteld. Men wil een ’Glimp’ waarnemen. Deze ’Glimp is zichtbaar als de zon schijnt, de nevel afgaat (ad-random) en je op de juiste plaats staat. De bezoekers maakte elkaar er op attend, waar te staan, en wat er te ontdekken viel.

De Heliostaten werken op zonne-energie en staan autonoom 30m van de pendule af, in vier windrichtingen. De pendule is gemaakt om de nevel gecentreerd in de toren te houden. De wind duwt de bol bovenwinds, zodat de nevel in het midden van de toren blijft.