Zeven Streken

Op de Noordsvaarder staat een getijden object. Een ontmoetingsplaats. Dit is het  centrum van zeven uitgelichte windstreken.  De toeschouwer bevind zich in het middelpunt van een groot geheel. Een installatie die het landschap betrekt tot aan de horizon. Tekenen met de Zon,  gebruik makend van de krachten van de Maan. De installatie zal per uur en per dag een andere kijk geven op het landschap,  het wad.

Zeven streken voorbeschouwing in het Leeuwarden Courant (klik)
Zeven streken is een vervolg op Glimp, gepresenteerd in 2014. Ook hierin speelde de zon een hoofdrol. De fascinatie van wat wij hier doen tussen de sterren, is de basis voor deze installatie.

In het kader van ‘Leeuwarden 2018’ en ‘Sense of place’ is ‘Zeven streken’  ontwikkeld om de komende jaren langs de wadden te reizen.

Omschrijving van het project:

Zonnewende

Op verschillende plaatsen in de wereld zijn er in de geschiedenis bouwwerken opgericht om de ‘zonnen stilstand’ waar te nemen en te vieren. Ieder jaar op 21 Juni vind er een overgang plaats van Lente naar Zomer.

Deze plaatsen werden uiteindelijk observatoria of plaatsen voor rituelen. Nog steeds komt men op diverse plaatsen in de wereld, bij elkaar om dit fenomeen te aanschouwen. Ongeacht leeftijd, afkomst, ras, of religie. Het blijft ons verbazen, hoe verhouden wij ons in dit grote geheel. Wat doen wij tussen al deze sterren.

Dit project is ontstaan uit fascinatie voor deze ontmoeting tijdens de zonnewende. Deze waarneming van dit fenomeen, deze bijeenkomst maakt ons ervan bewust dat we het met elkaar moeten doen op deze planeet. Onze gezamenlijke verwondering bindt ons.

Zeven Streken is een ontmoetingsplaats, in het centrum van zeven door de zon uitgelichte streken.

Heliostaat

Een heliostaat is een instrument dat met behulp van een spiegel het zonlicht naar een bepaalt punt reflecteert. Helio=zon staat=statisch. Stilstaande zon. Waarschijnlijk uitgevonden door de Nederlander Willem Jacob ’s-Gravenzande, die het gebruikte om de zon te bestuderen. De basis was in de 17e eeuw een uurwerk, tegenwoordig maakt men gebruik van computer gestuurde motoren. Heliostaten worden veel toegepast bij zonnecentrales om energie op te wekken.

De spiegels in dit project staan tot op 2 km afstand. Zeven stuks, waarbij de installatie in het centrum staat. Hiermee wordt het landschap een onderdeel van het totale werk.

Windroos

De windroos is vooral bekend om zijn vier windstreken. Noord, Oost, Zuid, en West.  Er zijn 32 windstreken die op de installatie allemaal benoemd worden. Zeven ervan worden belicht door de zon. De uitdrukking ‘van streek zijn’ komt uit de scheepvaart vandaan. (Uit koers raken)

Getij

De vorm en functie van de installatie is ontstaan door de wijdheid van het wadden landschap. Alles wat hier geplaatst wordt valt in het niets, de horizon is bepalend. Juist op deze horizon is een object geplaatst die van vorm veranderd door het getij. Vrijwel onzichtbaar vindt de verandering plaats, twee maal per dag.

Voor de bezoeker is de blik naar buitengericht als het eb is. Tijdens de vloed is de blik naar binnen gericht, naar het water.

Installatie

In het kader van ‘Leeuwarden 2018’ en ‘Sense of place’ is ‘Zeven Streken’ ontwikkeld om de komende vier jaar langs de wadden te reizen. Per lokatie zal een samenhang gezocht worden tussen het wad, de zon, de horizon met de uitgelichte windstreken, en het getij.

Een toekomstig doel is een permanente uitvoering van een Zonnewende installatie. Door middel van vaste kleine spiegels verspreid over het landschap, zal eens per jaar op 21 Juni van af één specifiek punt de samenhang zichtbaar worden en jaarlijks een ontmoeting genereren.

Voor het vervolg in 2016 zie: Drie Streken

Boek ‘Zeven Streken’ (klik)