Tocht

TOCHT is een theatrale installatie die gaat over de oorzaak en het gevolg van menselijk handelen.
Een belevingsvoorstelling waarin het publiek letterlijk zelf de touwtjes in handen heeft.

Druppelsgewijs wandelt het publiek door een 100 meter lange tunnel gemaakt van houten palen, staaldraad, objecten en doek. Hierin bevinden zich vele kamers waarin je steeds weer keuzes moet maken en handelingen moet verrichten. En deze handelingen hebben niet alleen betrekking op jezelf! De spelers, die zich boven de hoofden van het publiek bevinden, zullen binnen hun spel de bezoekers verleiden tot het maken van keuzes. Tijdens deze tocht zal het de bezoekers uiteindelijk duidelijk worden dat zij het zelf zijn die de gevolgen in de tunnel veroorzaken.

Het landschap van de locatie is de basis voor de voorstelling. Hierin nemen we het publiek mee over weilanden, door sloten, over bruggen en in gebouwen. Deze vorm van Land-Art draagt de beeldende en muzikale handtekening van Tuig.

https://www.flickr.com/search/?w=all&q=tuig+tocht&m=text