De Vogelluisteraar

Deze zitobjecten zijn geplaatst in het Natuurgebied Roegwold en de Baggerputten. De verschillende zitobjecten zijn bedacht voor vier specifieke lokaties. Iedere lokatie vraagt om een andere benadering. Het luisteren is letterlijk en fysiek verbeeld. Weg van de schermen en elektronica. Door de gekozen vormen is meteen duidelijk wat de essentie is van de bank. De zitplaatsen nodigen uit tot luisteren en even te verstillen. Door iedere lokatie een eigen vorm te geven nodigt het uit om ook andere lokaties te bezoeken. Het materiaalgebruik is in alle uitvoeringen het zelfde. Lariks en staal. Het gegeven dat het geplaatst wordt in een natuurgebied vraagt om terughoudendheid in het te gebruiken materiaal. Natuurlijke materialen met een natuurlijke uitstraling en verwering, dat opgaat in de omgeving. Duurzaam, stevig en bestendig voor de gevraagde 10 jaar levens duur.

‘t Roege pad is een initiatief van Ontdek Midderoningen, in samenwerking met o.a. Staatsbosbeheer en een ambassadeursproject van Groeningen.

met dank aan: Marleen Godlieb, Mats boswijk, Kees Le Clercq, Beerepoot, Anneke Hofman, Tjaling de Boer, Bert Lamberts, Elwin van der Kolk.