Oogetijde

Op verzoek van de Haven Lauwersoog heb ik een concept gemaakt voor een getijden installatie. Tevens werd mij gevraagd of ik mijn gedachten over de schermdijk en de afwikkeling van het verkeer, op papier kon zetten. Hieronder het resultaat.

Het onzichtbare zichtbaar maken – Oogetijde

Eb en vloed zijn onlosmakelijk verbonden met Lauwersoog. Het getij vormt de hartslag van alles wat er leeft en werkt in de haven. De haven als knooppunt van Werelderfgoed Waddenzee en Nationaal Park Lauwersmeer

Ode aan het getij

Het project Oogetijde is een ode aan het getij. Voor ligt het voorstel van een getijde-installatie voor in de haven van Lauwersoog. Het ontwerp is bedacht voor in de zwaaikom – op het einde van de oostelijke havenpier, tegenover de veerdam van de boten naar Schiermonnikoog.

Eb en vloed ervaren

In dit ontwerp worden het getij en de invloed van het getij op de wadden gevisualiseerd. Met hoog water stort de ring vol met water. Bij afnemend tij loopt de ring langzaam leeg. Dit fenomeen is tweemaal per dag waarneembaar vanaf de loop/zit brug. Met dood tij gebeurt het niet, en met spring tij verdwijnt de ring geheel onder water. 

Waterstanden

De helling van de kade vormt in zijn geheel een peilschaal. Verspreid over de helling worden blokken geplaatst met daarin cijfers met de betreffende waterhoogte. Van gewoon hoogwater tot springtij en stormvloedhoogte. 

Levende Waddenzee

Onder de brug liggen strekdammen met openingen er tussen. Het water zal door de openingen stromen, zowel bij op- als bij afgaand tij. In de loop van de tijd zal sediment afgezet worden en ontstaan er geulen in het slib. Dit alles is goed van boven af waarneembaar van de loop/zit brug. In het klein laat dit zien wat de Waddenzee is, wat er gebeurd en wat voor leven zich daarin bevind. 

Waddenzee en Lauwerszee

Beide ingangen van de loop/zit brug zijn gemarkeerd door een stalen (dijk) huis. Aan de landzijde zien we het estuarium van de Lauwerszee in een wand uitgesneden. Aan de wadden kant is een plattegrond van de Waddenzee te zien. In beide huizen is ruimte om de werking van het getij en de invloed daarvan op het landschap onder de aandacht te brengen. 

Loop-zitbrug boven water

De loop/zit brug is een 120 meter lange brug over het water. Vanaf hier is de getijdeninstallatie goed waarneembaar. Een bijzondere plek: om te staren naar de in en uitgaande schepen, het veranderende wad onder de brug, vergezichten over de Waddenzee. 

Roest en aanslag – vergankelijkheid

De stijl van het ontwerp en de gebruikte materialen zijn zo gekozen dat de vergankelijkheid een onderdeel vormt van de uitstraling. Roest, aanslag en begroeiing is een belangrijke toevoeging van het verhaal dat verteld wordt. De levensduur van de installatie is 20 jaar. 

Herinrichting van de pier – vogelkijkschermen

Het ontwerp behelst ook een voorstel voor de inrichting van de pier. Het doel is om de bezoekers uit de auto te krijgen, de campers te weren, en de haven een werkhaven te laten zijn. Langs de schermdijk worden vogelkijkschermen geplaatst. Op de schermdijk wordt een pad aangelegd om de bezoekers te voet naar de zwaaikom te leiden.

Credits

Ontwerp en concept : Marc van Vliet 

Projectbegeleiding : Klaas Laansma (Programma Duurzame Haven Lauwersoog)

Opdrachtgever : Directie Exploitatiemaatschappij Haven Lauwersoog

Visualisaties : Adema Architecten / Marc van Vliet

Met dank aan: Albert Keizer, Johan Smit, Leo de Haan, Struyk Verwo, Ernst Lofvers, Albert Buursma, Bas Bijl, Walther Walraven