Brug de Bant

Een concept voor een brug bij het Lauwersmeer. Een stijger wat een voetpad wordt, net boven het land, uitlopend in een brug over de snelweg naar de waddendijk. Met een balkon aan de waddenzijde. Vanuit iedere zijde van de snelweg kan men zowel de waddenzijde als het Lauwersmeer zijde bereiken. Kiters en surfers zijn in staat om hun materiaal eenvoudig mee te nemen.

Bij het onder door rijden van de brug zal de leuning van de brug een moiré effect weergeven. Een vogel die over de weg vliegt.