De Streken 21 – 25

De Streken is in Juni 2022 vernieuwd en opgebouwd op het wad bij Oosterend, Terschelling. Op vaste palen is de constructie sterker en hoger geplaatst om de elementen te trotseren. Voor vijf jaar wordt deze getijde installatie geplaatst in Juni en in September wordt deze weer weg gehaald. De palen met bevestiging beugels blijven staan voor de komende jaren.

Een getijden installatie op het wad. Het getij zorgt voor een wisselende vorm en een andere beleving van het object, tijdens eb en vloed. Tijdens eb is de installatie een verstilde plek met uitzicht over het wad, tijdens vloed bevindt men zich midden op het water. Het waddenleven is dicht bij te beleven, naar binnen gekeerd. De bezoeker bevindt zich in een sacrale ruimte, veroorzaakt door het getij.

Een getijden installatie die het landschap betrekt tot aan de horizon. Veranderd door de krachten van de Maan. Bewust van de draaiing van de planeet waarop wij samenleven, elkaar ontmoeten vanuit een gezamenlijke fascinatie.

We zijn niet alleen in deze onmetelijkheid.

Dit werk heeft, ter nagedachtenis aan Oerol-oprichter Joop Mulder, opnieuw een verblijfplaats op Terschelling gekregen.

Afgelopen jaren zijn er veel mensen geweest die zich hebben ingezet om de Streken geplaatst te krijgen. Ondanks de ingewikkelde zoektocht heb ik mij gesteund gevoeld door hun inzet en enthiosiasme. Met als resultaat dat het dan toch gelukt is, zonder de voorafgaande jaren, was het nu niet zover gekomen. Dank aan allen. Voor en door Joop.

Joop Mulder, Wendy Gooren, Kees Lesuis, Wendy Moonen, Ada Plinkx, Bram Hulsman, Anneke Hofman, Ad en Rob vd Oetelaar, Gerjan Schreuder, David Jansen, Marelie van Rongen, Bernhard de Vries, Jaap de Koning, Steven Schreuder, Pitisi Hartcher, Bram Akermans, Bert de Hek, Iemke Lurvink, Mirjam Hartlief, Heleen Moors, Lucas Steenhuis, Peer Reede, Siart Smit, Hester Berkelmans, Esther Brinkman, Sebas de Groot, Karel vd Heijden, Volken de Vlas, Klaas Laansma, Eefke Dings, Henk vd Zwaag, Harry Feenstra, Jeroen Diderik, Remco Drewes, Klaas Hernamdt, Anke Bijlsma, Trip/Hek, bewoners Oosterend, Oerol vrijwilligers, Leeuwarden 2018, Waddenacademie, Waddenfonds, Wetterskip, Rijkswaterstaat, Provincie Fryslan

foto’s: Steven Gevaerts / Marc van Vliet