Wierde van Overschild

Wierde van Overschild

De gedachte is simpel; van het dorp Overschild wordt 80% afgebroken of versterkt. Dit levert een berg aan woningresten op. Als dit op een hoop wordt gegooid, en wordt aangevuld met slib zou dit een wierde kunnen worden. Goed voor als het water komt.

Eeuwen lang hebben Groningers geleefd met het water. Een paar keer per jaar overspoelde het land vanuit de zee. Om te kunnen leven werden Wierden opgericht, een verhoging in het landschap waar mens en dier tijdens hoog water konden verblijven. Het ziet er naar uit dat deze tijden er weer aan gaan komen, de kinderen van onze kinderen zullen hiermee te maken krijgen. Overschild ligt bijna op het laagste punt van de provincie, en heeft van oudsher geen voorzieningen voor opkomend water, daar is het dorp te jong voor.

Het zou mooi zijn dat de huidige ramp; de sloop en versterking als gevolg van de gaswinning, een oplossing geeft voor de problemen die ons te wachten staan.

Dit voorstel is gesitueerd op het hoogste punt in de omgeving, een voormalig gronddepot.
Het dient nu als stapsteen voor de natuur en de lokatie ligt dicht bij het dorp. Een groot voordeel dat de overlast van het afvoeren van puin minimaal is. Via het Eemskanaal kan slib en aarde aangevoerd worden.
De Wierde zou een plaats kunnen worden voor diverse activiteiten; een dorpsfeest, een picnick lokatie, een dorp natuurcamping, een natuurspeeltuin. Dit zijn enkele van de mogelijkheden. Het ’balkon’ zou dienen als uitkijkpunt met een prachtig zicht over het dorp Overschild. Twee EAZ windmolens zouden voor jaren het dorp van energie kunnen voorzien.
Er is weinig onderhoud nodig. Het is een berg. Twee maal per jaar zouden schapen het gebied open kunnen houden.

Mocht het dan ooit gebeuren, dat het water komt, dan heeft Overschild een eigen wierde om naar toe te gaan. Een vluchtheuvel, eenvoudig bereikbaar via de dijk langs het kanaal. De dobbe zou bij hoog water het drinkwater kunnen leveren, het ’balkon’ kan als steiger dienen, nood energie zou door de molens geleverd kunnen worden.

In de komende decenia kan er genoten worden van de Wierde en kunnen de toekomstige generaties zich veilig voelen voor het opkomende water. Dan heeft de ramp van vandaag veilgheid geboden voor een ramp van morgen.