Dierbaar huis

Voor velen zal het niet te bevatten zijn als het huidige huis er niet meer zal zijn. De klink van de deur niet meer vast te hebben, het piepen van de windwijzer niet meer te horen, het stukje behang dat nog steeds niet is vast geplakt, het profieltje boven het bed, het stuk kozijn wat al jaren vraagt om herstel.

Het zijn vaak de inperfecte details die een huis ons huis eigen maken. Blind kan je er doorheen lopen, met je ogen dicht kan je er zijn.
Om iets van deze herinnering te conserveren is het mogelijk om dat ten toon te stellen. Van alle details uit dit dorp wordt een wand gemaakt, wat tezamen een indruk geeft van de dierbare details uit de huizen Overschild.

In het dorp wordt een lokatie gezocht om deze installatie permanent te tonen.

Het gaat als volgt te werk; Alle bewoners krijgen een doos aangeleverd waarin één huis detail in past. Op de doos wordt aangegeven wat het adres is, waar het voorwerp in het huis een plaats had, en wat het voor de persoon betekend heeft. Naar keuze is er aan te geven of naam en adres vermeld wordt bij het voorwerp.

Later, bij de afronding van de sloop/versterking is er de ’Dierbaar huis wand’ te bezoeken met daarop de kleine herinnering aan uw huis. Een haakje, een stuk kozijn, een klink, een tegel, die kromme spijker, plint, die rare noest, dakpan, lampje, venster, schakelaar, luikje, roostertje, dat hoekje waar je je altijd aan stootte………

De eerste dozen met dierbare voorwerpen komen terug. Een eerste indruk.