watdataangaat

Op verzoek heb ik voor Joop Mulder een object bedacht wat refereert aan “de Streken’.

De titel ’watdataangaat’ komt van Joop. Dit zei hij heel vaak. Na zijn overlijden kwam ik een filmpje tegen uit 1992, ook daar zei hij regelmatig deze zin. Het tekent Joop. Theater, landschap, muziek, dans of de wadden natuur. Wat ’dat’ aangaat had hij wel een visie of mening over.

De bedoeling is dat deze bank geplaatst wordt op de waddendijk, tegenover Terschelling.
Deze bank heeft een leuning die om te zetten is. Men kan kijken naar de waddenzee, of kijken naar het Friese landschap.

De bank wordt gemonteerd op een stalen Corten plaat. Hierop zijn de eilanden en de kaart van Friesland geplaatst. Indien het regent blijft het water staan, daar waar water in de kaart is afgebeeld.

Aan de waddenkant komt zijn naam en het woord Oerol, aan de Friese kant komt zijn naam en het woord Sense of place. Uitgesneden in het staal. Aan de waddenzijde kan er water in blijven staan.

Op Terschelling komt een ‘windroos’ als verwijzing naar Joop Mulder en als markering van de ‘Streken’.

Dank voor alle hulp van Oerol, Sense of Place, Wetterskip Fryslân, Gemeente Waadhoeke, Mannen van Staal, Elzo Oterdoom, Steven Schreuder, Victor Schoenmakers, Trip/Hek, Eilandbouw.Dit alles gefinancierd door lieve vrienden van Joop.