Tetrahedron

Drie spiegels volgen, gedurende de gehele dag, de zon. Eens per dag, om 12.00, vormen zij tesamen een Tetrahedron. (een driehoekig viervlak)

Dit is een studie voor een permanent te plaatsen kinetisch zonne object.

 

 

 

Vergelijkbare Projecten